preloader

Případová studie Royalvape.cz – 2023

Prošel již více než rok od začátku SEO spolupráce s webem vapeshopu Royalvape.cz. V tomto blogovém článku bychom vám chtěli shrnout práci, kterou jsme vykonali. Samozřejmě nebudou chybět ani čísla a dosažené výsledky. Pojďme se společně podívat na případovou studii e-shopu s elektronickými cigaretami Royalvape.

Začátek SEO spolupráce

Team který se podílí na SEO se skládá ze dvou členů. Majitel eshopu a web developer v jedné osobě Martin Orešanský a SEO konzultant Adam Sijeřič. Plánování a exekuci úkolů jsme v drtivé většině zastávali dva. Začátek spolupráce můžeme datovat od přidělení přístupu do Google Search Console dne 14. května 2022.

Úvodní audit webu

Na úvodním calle jsme si prošli nejprve stav v Google Search Conzole. Zadefinovali jsme si výchozí pozici webu. Jako první jsme definovali problém s indexováním stránek. Druhý problém na webu byla nízká organická návštěvnost. Zároveň jsme zhodnotili stav 404 stránek. Následně jsme si oba prohlédli web a pohrabali se v kódu abychom zjistili v jakém stavu se nacházíme. Po úvodním calle nastal čas na provedení technického auditu stavu webu.

Technický audit webu

Po manuálním zhodnocení následoval technický audit webu abychom se na web podívali komplexněji. Vytvořili jsme komplexní dataset URL a data jsme vložili do nástroje Screaming Frog. Z výsledného datasetu jsme připravili úkoly, které bylo třeba provést. Z technického auditu a manuální kontroly nám vyšly první problémy, které bylo třeba vyřešit:

  • Špatně nastavený canonical
  • 404 stránky
  • Strukturované data
  • Chybějící KW v title, alt
  • Slabé copy v různých typech obsahu
  • Duplicitní obsah s dodavatelem na produktech
  • Slabé prolinkování v obsahu
  • Varianty produktů – každá variana na samostané URL

Analýza KW pro elektronické cigarety

Po technickém auditu následovalo vytvoření analýzy klíčových slov. Ke sběru dat a vytvoření datasetu jsme použili Marketing Miner. Následovala kategorizace KW a vytvoření klasifikační analýzy. Po získání klíčových slov jsme se pustili k optimalizaci stávajících stránek a vytvoření blogových článků.

Nastavení strategie

Důležitým prvkem v SEO je plánování, rozdělení úkolů a prioritizace. Rozdělili jsme úkoly podle priorit a následně jsme zapracovávali úkoly.

Výsledek práce v číslech

Přejděme k samotným číslům. V prvním grafu můžete vidět graf organické návštěvnosti za 16 měsíců. Optimalizaci webu a zapracovávat první úkoly jsme začali přibližně na konci května.

Přibližně v 7 měsíci je vidět anomálii v návštěvnosti. Tato anomálie byla způsobena viděním blogového článku, který měl stoupající trend v daném čase.

Když si odfiltrujeme tento článek, můžeme vidět dopad optimalizace webu bez této anomálie.

Tento graf ukazuje nárůst v organice ve srovnání posledních a předchozích 6 měsíců. V GSC jsme odfiltrovali anomálii (blogový článek)

Poslední graf ukazuje porovnání předchozích a posledních 3 měsíců.

V posledních měsících je vidět menší pokles v organické návštěvnosti. Tento jev má na svědomí zgrupení produktových variant na jednu URL. Samozřejmě jsme nastavili přesměrování, abychom minimalizovali dopady na organiku.

Shrnutí SEO práce

Výsledná čísla se nám podařilo dokázat díky systematické práci a pravidelné optimalizaci webu. Příležitostí k růstu organické návštěvnosti je stále mnoho a je ještě mnoho práce na optimalizaci konverzního poměru, cenotvorby a UX. Jednoznačně platí, že pravidelná a systematická práce přináší své plody. Hlavně v SEO je klíčové dělat věci pořádně a ne polovičatě.

Technické a programátorské práce

Postupem různých prací jsme došli k tomu, že ač je WordPress jedním z nejpoužívanějších CMS (redakčních systémů), tak pro opravdu dobré SEO i pro UX je i tak třeba investovat hodně času, nebo v případě, že nejste programátoři, tak peněz, u většiny agentur či freelancerů si můžete práci „rozsekat“ na části a tak jít řešit to, co bude nejefektivnější dle prioritizace.

Nízký konverzní poměr

Nedávno jsme řešili nízký konverzní poměr, který činil pouhých 0,8%, toto jsme se snažili řešit novým výpisem variantových produktů, nechali jsme se inspirovat u jednoho z největších gigantů na trhu. Zobrazení variant produktů je pouhý experiment, který podle všeho nějak funguje – zákazníkům objednávat nedělá problém, nicméně jsme instantně tímto zobrazením nahradili defaultní zobrazení variant (select pole výběru varianty) – to mělo výhodu v menším scroll-timu, je možné že se tedy k defaultnímu (výchozímu) zobrazení někdy vrátíme, nicméně je to jedna z nejvýraznějších dev věcí, konkrétní racionální implus ke změně právě zobrazení produktů s variantami nebyl. Nicméně e-shop dlouhou dobu produkty s variantami v podstatě neobsahoval ale z důvodu kanibalizace v SERPu jsme se rozhodli rozsekat groupení produktů do několika fází a produkty následně postupně ve volném čase optimalizovat.

Dále jsme se rozhodli zakomponovat sidebar, tj. navigaci s kategoriemi i na stránku produktů, a změnili hlavní navigaci pod logem na navigaci na pár základních odkazů a vyškrtali z ní kategorie, jelikož jsme z Hotjaru zjistili, že to bylo pro některé uživatele matoucí. Nicméně, ani to ze začátku nepomáhalo s navýšením konverzního poměru, po konzultaci v FB skupině SEOLoger jsme došli z výstupů zkušených kolegů jako je Tomáš Maňhal, k tomu, že z asi největší míry ovlivňuje konverzní poměr fakt, že v době řešení toho „zjištění“ 70-80% návštěvnosti webu činily blogové články, v současnosti blog tvoří okolo 50-60% návštěvnosti webu.

Nadpisy na stránkách kategorií

Jde o drobnou věc, která ale při větším množství kategorií a hlavně specifických segmentech, kde potřebujete, nebo chcete pokrýt i longtaily v kategoriích se může jevit jako velmi užitečná, vytvořit si pole pomocí ACF (advanced custom field) a to následně vypisovat v h1 elementu je jednodušší způsob bez nutnosti editace h1 elementů na základě podmínky v PHP (s čímž jsme mimochodem začínali ale ACF nám umožnilo nadpisy měnit rychleji a efektivněji bez zbytečného balastu, tedy zbytečně dlouhé podmínky v kódu šablony).

WooCommerce sidebar (widget s kategoriemi) na mobilu + homepage

Po analýze dat z Hotjaru, kterou jsme provedli jak my na naší straně, tak kterou provedli externí i denní studenti jedné VŠ na Slovensku jsme „naši“ šablonu Woodstock která je hojně využívána na několika dalších webech našich klientů udělali UX úpravu inspirovanou jedním z konkurenčních e-shopů, kdy jsme nepřehledně viditelný widget upravili, smazali jeho stávající umístění, postranní widget, viz. defaultní demo šablony, změnili na následovně vypadající:

Dále prošla designovým refreshem homepage, která byla z důvodu ulehčení v podstatě defaultní shop page WooCommerce, ještě s větším množstvím textu, ten jsme osekali a homepage změnili na custom homepage s náhodným výpisem produktů z nejpodstatnějších kategorií a výpisem pár nejprodávanějších produktů. Výpisy produktů z kategorií navíc byly doplněny o CTA tlačítko na danou kategorii. Toto způsobilo jednodušší orientaci zákazníků po stránce a dle současných dat mělo i nepřímý vliv na postupný nárůst konverzního poměru. Homepage zároveň nově nabízí prostor pro banner který můžeme využít k propagaci novinek.

Další marketingové aktivity

Marketing e-shopu jsme začali podporovat newslettery, který měl zpočátku řešení newsletterů okolo 180 odběratelů, v současné době se v průběhu dvou měsíců počet odběratelů newsletteru zvedl na 299, každý newsletter přinese v průměru jednu konverzi, průměrný open rate e-mailů z newsletteru je 24,53%, průměrný click rate pak 2,8%. Newsletter zároveň zvedl retenci zákazníků. Dále jsme pro zvýšení retence zákazníků vytvořili věrnostní program, ten zároveň přináší i vyšší průměrnou objednávku, která od zavedení věrnostního programu narostla zhruba o 150,- Kč. V červenci 2023 jsme také začali více řešit soc. sítě, které přináší zatím jednotky konverzí. V neposlední řadě jsme začali drobně řešit cenotvorbu, která způsobila vyšší prodejnost některých produktů, například OXVA Xlim Pro. K některým elektronickým cigaretám nově byl také přidán doplňkový sortiment (žhavící hlavy, pody a cartridge,..) to dle Hotjaru způsobilo také vyšší prodej příslušenství.

Shrnutí

Intenzivnější práce na e-shopu začaly v květnu roku 2022, přičemž nejvíce času zabral copywriting blogpostů a popisků kategorií, které jsme ve finále značně zredukovali a naopak se snažili cílit na efektivnější KW dle dat z Google Search Console, například nejlepší elektronické cigarety, které byly původně blogpostem, no změnili jsme je na kategorii což vyústilo v nárůst konverzního poměru.

Velký kus práce je za námi, ale ještě větší před námi. V současné době je priorita optimalizace produktů.

Případovou studii sepsali: Adam Sijerič a Martin Orešanský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *